about


DESPRE NOI

Liceul Teoretic „Grigore Vieru” trebuie să devină o instituţie de prestigiu, cunoscută în municipiu şi în ţară prin:

1. Obţinerea performanţelor la toate disciplinele şcolare;

2. Promovarea culturii organizaţionale relevante;

3. Propagarea propriilor modele şi instrumente manageriale de succes, a tehnologiilor educaţionale moderne, a propriilor performanţe, a culturii organizaţionale altor instituţii;

4. Colaborarea fructuoasă cu comunitatea şi cu alte organizaţii (instituţii).

Liceul este locul unde grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări, unde fiecare persoană este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea, unde pentru fiecare elev se va asigura cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovînd toleranţa şi înţelegerea între copii de origine social culturală şi lingvistă diferită. Liceul trebuie să formeze personalităţi libere, creative, capabile să valorifice resursele interne şi cele externe, competente de a se încadra social.

RESPECT ŞI CUNOŞTINŢĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN IPLT «GRIGORE VIERU». SUNT CEI CARE EDUCĂ BINELE, FĂURESC FRUMOSUL ŞI SEAMĂNĂ ÎNŢELEPCIUNEA ÎN TÂNĂRA GENERAŢIE.

OBIECTIVELE NOASTRE

Dacă aș avea două inimi, una aș vrea să gîndească. (Grigore Vieru)

STUDII

Studii gimnaziale şi liceale cu profil real şi umanistic.

ACUMULARE

Acumulare de cunoștințe.

TEHNICI

Tehnici și tehnologii noi de învățămînt.

PREUNIVERSITAR

Posibilitatea de a aplica la facultate după liceu.

IMPLICARE

Implicarea în activități culturale și sociale.

BIBLIOTECA

Tindem la lărgirea cunoștințelor fiecărui student.

Achizitii 2020

Descarcă planul de achiziții.

Bugetul 2020

Descarcă planul de buget pentru 2020.

Cheltuieli 2019

Descarcă raportul de cheltuieli 2019.

NOUTĂȚIInstituţa Publică Liceul Teoretic “Grigore Vieru” din comuna Băcioi, municipiul Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire – 1,0 unitate.
Informaţii suplimentare la telefonul: 022-383-292.

Bugetul 2020Descarcă planul de buget pentru 2020.

Achizitii 2020Descarcă planul de achiziții.

CheltuieliDescarcă raportul de cheltuieli 2019.

about

Contacte

Contacte :

Telefon : (022) 383-292 / 381-280

Email : eftoden@mail.ru

Adresa: Comuna Băcioi, municipiul Chişinău, Str. Independenţei 52, MD-2047